Algebra in Marathi

गुणाकार, भागाकार, बेरीज, वजाबाकी, वर्गमूळ, धन संख्या, घनफळ, घनमूळ, व्याज, सरासरी, शेकडेवारी इ. व्यवहारोपयोगी सूत्रे व त्यांचा वापर करण्याच्या विविध पद्धती यांचा अंकगणितात प्रामुख्याने समावेश होतो

अंकगणित हा घटक सर्व प्रकारच्या स्पर्धा परीक्षांमध्ये उपयुक्त आहे तसेच पोलिस उपनिरीक्षक, सहायक व विक्रीकर निरीक्षक पूर्व परीक्षा, तलाठी, ग्रामसेवक, सहायक शिक्षक, कृषीसेवक , पोलीस कॉन्स्टेबल इत्यादी परीक्षांमध्ये उपयुक्त

Practice Test अंकगणित(Algebra) in Marathi set 1
Practice Test अंकगणित(Algebra) in Marathi set 2
Practice Test अंकगणित(Algebra) in Marathi set 3
Practice Test अंकगणित(Algebra) in Marathi set 4
Practice Test अंकगणित(Algebra) in Marathi set 5
Practice Test अंकगणित(Algebra) in Marathi set 6
Practice Test अंकगणित(Algebra) in Marathi set 7
Practice Test अंकगणित(Algebra) in Marathi set 8
Practice Test अंकगणित(Algebra) in Marathi set 9
Practice Test अंकगणित(Algebra) in Marathi set 10
Practice Test अंकगणित(Algebra) in Marathi set 11
Practice Test अंकगणित(Algebra) in Marathi set 12
Practice Test अंकगणित(Algebra) in Marathi set 13
Practice Test अंकगणित(Algebra) in Marathi set 14
Practice Test अंकगणित(Algebra) in Marathi set 15
Practice Test अंकगणित(Algebra) in Marathi set 16
Practice Test अंकगणित(Algebra) in Marathi set 17
Practice Test अंकगणित(Algebra) in Marathi set 18
Practice Test अंकगणित(Algebra) in Marathi set 19
Practice Test अंकगणित(Algebra) in Marathi set 20
Practice Test अंकगणित(Algebra) in Marathi set 21
Practice Test अंकगणित(Algebra) in Marathi set 22
Practice Test अंकगणित(Algebra) in Marathi set 23
Practice Test अंकगणित(Algebra) in Marathi set 24
Practice Test अंकगणित(Algebra) in Marathi set 25
Practice Test अंकगणित(Algebra) in Marathi set 26
Practice Test अंकगणित(Algebra) in Marathi set 27
Practice Test अंकगणित(Algebra) in Marathi set 28
Practice Test अंकगणित(Algebra) in Marathi set 29
Practice Test अंकगणित(Algebra) in Marathi set 30
Practice Test अंकगणित(Algebra) in Marathi set 31
Practice Test अंकगणित(Algebra) in Marathi set 32
Practice Test अंकगणित(Algebra) in Marathi set 33
Practice Test अंकगणित(Algebra) in Marathi set 34
Practice Test अंकगणित(Algebra) in Marathi set 35
Practice Test अंकगणित(Algebra) in Marathi set 36
Practice Test अंकगणित(Algebra) in Marathi set 37
Practice Test अंकगणित(Algebra) in Marathi set 38
Practice Test अंकगणित(Algebra) in Marathi set 39
Practice Test अंकगणित(Algebra) in Marathi set 40
Practice Test अंकगणित(Algebra) in Marathi set 41
Practice Test अंकगणित(Algebra) in Marathi set 42
Practice Test अंकगणित(Algebra) in Marathi set 43
Practice Test अंकगणित(Algebra) in Marathi set 44
Practice Test अंकगणित(Algebra) in Marathi set 45
Practice Test अंकगणित(Algebra) in Marathi set 46
Practice Test अंकगणित(Algebra) in Marathi set 47
Practice Test अंकगणित(Algebra) in Marathi set 48
Practice Test अंकगणित(Algebra) in Marathi set 49
Practice Test अंकगणित(Algebra) in Marathi set 50
Practice Test अंकगणित(Algebra) in Marathi set 51
Practice Test अंकगणित(Algebra) in Marathi set 52
Practice Test अंकगणित(Algebra) in Marathi set 53
Practice Test अंकगणित(Algebra) in Marathi set 54