Q. 1 . औषधाचे सेवन करीत असल्याने आपली वाहन चालविण्याची क्षमता प्रभावित होवू शकते. आपण काय केले पाहिजेल.12345678910