Q. 1 . अधिक वर्दळ असणा-या वाहतूकीत आपण उजवीकडे वळण्याचा इशारा देत आहात उजवीकडे12345678910