Q. 1 . चौकामध्ये खालीलपैकी सर्वांत असुरक्षित कोण आहे.12345678910