Q. 1 . इतरांना अडथळा होईल अशा रितीने आपण आपले वाहन केव्हा पाकन करु शकता?12345678910