Q. 1 . रस्त्यावरील सिग्नलमधील दिवे कोणत्या क्रमाने लागतात?12345678910