Q. 1 . संगणकाच्या परिभाषेत खालीलपैकी कशाची क्षमता सर्वात जास्त असते?123