Q. 1 . या भूतलावर अनंत काळापर्यंत मानवजात जिवंत राहिल्यास:12345678910