Q. 1 . व्यक्तिगत आधुनिकतेचे दर्शक म्हणजे................. 12345678910