Q. 1 . एखाद्या संस्थेचे भवितव्यावर लक्षकेंद्रित करण्याची प्रक्रिया म्हणजे:12345678910