Q. 1 . L, M, N, P आणि Q एका चाचणी परीक्षेला बसले M ला P पेक्षा अधिक गुण मिळाले, परंतु L आणि N पेक्ष कमी गुण मिळाले, L ला N पेक्ष अधिक गुण मिळाले P ला Q पेक्ष चांगले गुण मिळाले त्यांच्या गुणांचा विचार करता खालीलपैकी कोणता पर्याय उतरता गुणानुक्रम दाखवितो?1234567