Q. 1 . सामाजिक कृतीमध्ये वैशिष्टयपूर्ण बदल युक्ती व तंत्र म्हणजे:12345678910