Q. 1 . मंत्रीमंडळ आपल्या कामाकाजाबाग्ल कुणाला जबाबदार असते?12345678910