Q. 1 .  शिकविताना पॉवरपॉईंट सादरीकरणाचा वापर केल्यामुळे संज्ञापनाले कोणते आयाम नव्याने मिळतात?12345678910