Q. 1 . केन्सप्रणितक्रॉस प्रतिमानात स्थिरतेसाठी ही अट आवश्यक असते:12345678910