Q. 1 . अॅडम स्मिथ यांनी या धोरणाच्या बाजूने युक्तिवाद केला:12345678910