Q. 1 . 12 ला 3 ने गुणण्याऐवजी 2 ने भागले तर उतर 6 आले तर खरे उतर काय असेल?12345678910