Q. 1 .
A 10000 रुपये गुंतवुण एक व्यवसाय सुरु करतो 4 महिन्यानंतर B 16000 रुपये गुंतवुण भागीदारी स्विकारतो त्यांना 3 वर्षानंतर 10900 नफा होतो तर होतो तर चा वाटा किती?12345678910