Q. 1 . राधीका एक जार 336 रुपयात विकते त्यावर तिला 12% नफा होतो तर त्या जारची खरेदी किंमत किती?12345678910