Q. 1 . राज स्वत: जवळील नवीन बॅग 354 रुपयास विकतो त्यावर त्याला 18% नफा होतो तर त्याच्या जवळील बॅगची खरेदी किंमत किती?12345678910