Q. 1 . राधाचे वय गौरीच्या वयपेक्षा 3 वर्षाने अधिक आहे. त्यांच्या वयाची बेरीज 37 वर्ष आहे तर राधाचे वय किती?12345678910