Q. 1 . एक महिन्याच्या सुरुवातीस सोमवार आहे तर 26 तारखेला कोणता दिवस असेल?12345678910