Q. 1 . 150 मीटर लांबीच्या पुलास 250 मीटर लांबीची रेल्वे 48 किमी या वेगाने किती वेळात ओलांडेल? 12345678910