Q. 1 . 350 मीटर लांबीच्या 36 किती वेगाने जाणाऱ्या रेल्वेला एका व्यक्तीस ओलांडायला किती वेळ लागेत?12345678910