Q. 1 . एक काम 15 मुले 20 दिवसात करतात तेच काम 10 दिवसात संपवण्यासाठी किती मुले लागतील?12345678910