Q. 1 . अनिकेत व ममताच्या वयाचा अनुपात अनुक्रमे 3: 5 आहे ममताचे वय 15 वर्ष आहे तर त्यांच्या वयातील अंतर किती?12345678910