Q. 1 . क्रमश: 12 विषम संख्याची सरासरी 50 आहे तर सर्वात मोठी व सर्वात लहान संख्यांची बेरीज किती?12345678910