Q. 1 . ममता नुतनपेक्षा मोठी आहे. ममता व नूतन यांच्या वयाची बेरीज ४० वर्ष आहे. त्यांच्या वयातील अंतर १० वर्ष आहे तर ममताचे वय किती?12345678910