Q. 1 . राजन व देवेन यांच्या आजच्या वायाच अनुपात 3: 10 आहे 9 वर्षानंतर त्यांच्या वयाचा अनुपात 3: 7 होते तर देवेनचे 2 वर्षानंतरचे वय किती?12345678910