Q. 1 . अथर्वचे वय अध्येच्या वयाच्या दुप्पट आहे गुंजनचे वय अध्येयच्या वयाच्या तिप्पट आहे. गुंजनचे वय 12 वर्ष आहे तर अथर्वचे वय किती?12345678910