Q. 1 .  एक फुले विक्रेत्याच्या टोपलीत 2300 फुले होतो त्याने 24 फुलाचे 48 हार बनवून विकले तर त्याच्याकडे किती फुले शिल्लक आहेत?12345678910