Q. 1 . विजय आणि अजय यांच्याकडील रक्कमेतील अंतर 320 रुपये आहे अजयकडे 160 रुपये आहेत तर विजयकडे किती रुपये आहेत?12345678910